NEDEN GAZİANTEP

NEDEN GAZİANTEP

2022 yılında gerçekleştirdiği 10.5 milyar dolar ihracatla 68 ülkenin gayrisafi hasılasını geride bırakan Gaziantep Mısır pazarının ihracat şampiyonu olacak kapasite ve vizyona sahiptir.

Üretim çeşitliliği Mısır pazarı için büyük avantajdır.

 

Gaziantep jeopolitik sosyoekonomik konumu itibarıyla bölgesel ve küresel bazda kalkınmaya çok iyi entegre olmuş imalat sektörüne yoğunlaşmış geniş kapsamlı istihdamı sağlayarak sürdürülebilir iş modelini hayata geçirmiş küresel ekonomide yerini alarak Türkiye’nin Ortadoğu pazarına açılan ihracat üssü olmuştur.

Körfez ülkelerinin yan ısıra Irak ve Suriye’ye uzun yıllardır en yüksek ihracatı yapması sebebi ile Mısır iş dünyasına güven ve konfor sağlayacak yerleşmiş ve ayrıcalıklı bir ticari kültürü vardır.

İlaveten Gaziantep ihracatının yarısının Avrupa ülkelerine olması üretilen mal ve hizmetlerin standartının yüksekliğini göstermektedir.